Cursos disponibles

Site for communication and previous work of Erasmus+ project 2017-2019 "The Image of the EU in the Post-truth Era”

Sociograma CESC

ESPAI PER A AMPLIAR I REFORÇAR ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA.
TAMBÉ PODRÀS TROBAR LES ACTIVITATS A REALITZAR.

Curs 2017-18 Aquí hi trobareu Activitats, així com també Material per a Suport i Ampliació de l'assignatura. (Actualitzat  5 - MARÇ - 2018)

Curs per ajudar a ampliar i reforçar conceptes

Aquest és l'espai de suport de l'assignatura Educació Física de 2n d'ESO a l'entorn virtual d'aprenentatge de l'IES Binissalem. L'activitat de l'alumnat en aquest entorn serà objecte d'avaluació per a l'assignatura.