Cursos disponibles

ESPAI PER A AMPLIAR I REFORÇAR ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA.
TAMBÉ PODRÀS TROBAR LES ACTIVITATS A REALITZAR.

Aquest és l'espai de suport de l'assignatura Educació Física de 2n d'ESO a l'entorn virtual d'aprenentatge de l'IES Binissalem. L'activitat de l'alumnat en aquest entorn serà objecte d'avaluació per a l'assignatura.

ESPAI PER A AMPLIAR I REFORÇAR ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA.
TAMBÉ PODRÀS TROBAR LES ACTIVITATS A REALITZAR.

Filosofia I (IES Binissalem)

Filosofia II (IES Binissalem)

Activitats de la matèria Matemàtiques II de 2n de batxillerat